Kết quả nghiệm thu

Danh mục đề tài - dự án nghiệm thu năm 2015

02/04/2020 04:32
Màu chữ Cỡ chữ

 

 STT

                 ĐỀ TÀI – DỰ ÁN

                  ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ/CHỦ NHIỆM

 KẾT QUẢ

1

Đề tài “Khảo sát tỷ lệ tăng acid uric máu ở người  từ 35 tuổi trở lên và các yếu tố liên quan tại tỉnh Cà Mau”

Trường cao đẳng Y tế/ BSCKII. Trần Quang Khóa - Ths. Huỳnh Ngọc Linh.

KHÁ

2

Đề tài “Phục tráng và xây dựng mô hình chăn nuôi giống gà tàu vàng địa phương có sức tăng trọng cao, chất lượng thịt tốt, thích nghi với điều kiện sinh thái của tỉnh Cà Mau”

Trường ĐHCT/ Ts.Trần Ngọc Bích.

KHÁ

3

Đề tài “Giải pháp phân luồng và đào tạo nghề cho học sinh sau THCS tỉnh Cà Mau giai đoạn 2014-2020”

Trường TCKT kỹ thuật Cà Mau/ Ths. Nguyễn Thiện Nghĩa.

KHÁ

4

Dự án thuộc chương trình NTMN “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất và phát triển giống lúa mùa địa phương phục vụ cho vùng sản xuất lúa mùa và lúa – tôm tỉnh Cà Mau”

Trung tâm giống nông nghiệp Cà Mau/ Ks. Nguyễn Văn Hải - Ks. Phạm Văn Mịch

KHÁ

 

5

Dự án SXTN “Thử nghiệm nuôi cá chim vây vàng (Trachinotus ovatus linnaeus, 1758) trong ao đất tại thành phố Cà Mau”

Phân viện NCTS Minh Hải/ Ths. Nguyễn Công Thành.

TRUNG BÌNH

6

Đề tài: “Thực trạng và giải pháp đảm bảo an sinh xã hội hướng đến phát triển bền vững tại tỉnh Cà Mau”

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM/ Ts. Nguyễn Thị Hồng Xoan

TRUNG BÌNH

 

Nguồn: Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Cà Mau

Các tin khác