Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng, các địa phương thực hiện các biện pháp bao vây, khống chế 03 ổ dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh.

24/09/2020 10:59
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn