Tin vắn

Phiên chợ “Hàng Việt về nông thôn” tỉnh Cà Mau năm 2020 được tổ chức từ ngày 07 đến ngày 19/10, tại các huyện U Minh, Thới Bình, Trần Văn Thời, Ngọc Hiển.

22/09/2020 02:40
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn