Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo sở, ban, ngành tỉnh, các địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

24/09/2020 10:59
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn