Tin vắn

Trường hợp bệnh nhân tiếp nhận tại Trung tâm Y tế huyện U Minh đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

04/08/2020 02:16
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn