Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các địa phương thực hiện các biện pháp nới lỏng giãn cách xã hội.

22/09/2020 02:41
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn