Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương mức chi hỗ trợ 200.000 đồng/người/ngày cho các đối tượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

04/08/2020 02:15
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn