Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định công nhận xã Hồ Thị Kỷ (huyện Thới Bình) và xã Tân Lộc Đông (huyện Thới Bình) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

24/09/2020 11:01
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn