Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định ban hành bộ tiêu chí công nhận điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

22/09/2020 02:40
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn