Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tất cả những người trước khi đến giao dịch tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các huyện, thành phố Cà Mau phải khai báo y tế.

07/08/2020 10:39
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn