Quy hoạch - Kế hoạch;dn.qhkhsdd

Display portlet menu
end portlet menu bar

KCN Sông Đốc – phía Bắc thuộc xã Khánh Hải và Thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, quy mô: 45,45 ha.

  • Thuộc địa bàn huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, bao gồm thị trấn Năm Căn, xã Hàm Rồng, xã Hàng Vịnh và ấp Ông Do của xã Đất Mới.

  • Khu công nghiệp Hòa Trung được thành lập năm 2009 tại Quyết định số 1633/QĐ-UBND ngày 21/9/2009 của UBND tỉnh Cà Mau.

  • Khu công nghiệp Khánh An được thành lập năm 2007.

  • Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu Quảng trường Văn hóa trung tâm, các khu đô thị mới trên tuyến đường Ngô Quyền và lân cận (Khu đô thị mới khóm 5, phường 1); Tỷ lệ 1/2000 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 21/01/2020

  • Việc lập quy hoạch phân khu phường Tân Thành, thành phố Cà Mau nhằm nhanh tạo quỹ đất phát triển đô thị, xây dựng một cấu trúc không gian đô thị đặc thù, kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cho khu vực, định hình không gian nội thị của Thành phố, tiến hành thực hiện các dự án đầu tư xây dựng. Đó cũng chính là tiền đề nền tảng vững chắc để từng bước nâng cấp phát triển đô thị, đưa thành phố Cà Mau trở thành đô thị loại 1 trong tương lai.