Văn bản của Tỉnh;vbcuatinh

Display portlet menu
end portlet menu bar

  • Ký thỏa thuận khung gói thầu mua sắm tập trung 55 cái máy photocopy.

  • Ký thỏa thuận khung gói thầu mua sắm tập trung 151 máy vi tính xách tay.

  • Ký thỏa thuận khung gói thầu mua sắm tập trung 494 bộ máy vi tính để bàn.

  • Mời sơ tuyển quốc tế lựa chọn nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị mới Khóm 5, phường 1, thành phố Cà Mau (dự án đầu tư có sử dụng đất).