Dự toán ngân sách địa phương trình HĐND;dtngsdttrinhhdnd

Display portlet menu
end portlet menu bar

 • Tờ trình dự thảo Nghị quyết phân dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2018

 • Tờ trình dự thảo Nghị quyết dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2018

  Quyết toán ngân sách địa phương đã được HĐND phê chuẩn;qtnsdpdaduocpheduyet

  Display portlet menu
  end portlet menu bar

  Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2018.

 • Quyết định số 1352/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố công khai số liệu điều chỉnh quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2017

 • Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2017

 • Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2017

 • Phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2017

 • Quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2016