Chính sách - Pháp luật

Chấn chỉnh tồn tại, hạn chế trong giải quyết thủ tục hành chính

13/08/2020 04:47
Màu chữ Cỡ chữ


Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh tiếp nhận 267.195 hồ sơ; trong đó, có 257.059 hồ sơ giải quyết đúng hạn, tỷ lệ 96,21%; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với chất lượng giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 90%. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế cho thấy, kết quả thống kê trên hệ thống thông tin một cửa điện tử chưa thật sự phản ánh đúng tình hình thực tế. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện thành phố chấn chỉnh tồn tại, hạn chế trong giải quyết thủ tục hành chính.
 Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm chuẩn mực giao tiếp, ứng xử với người dân khi đến làm thủ tục hành chính.


Trên thực tế, tỉ lệ hồ sơ giải quyết trễ hạn cao hơn trên hệ thống thông tin một cửa điện tử. Ngoài ra, có trường hợp công chức đề nghị người dân ngồi chờ hoặc quay lại vào thời gian khác để giải quyết thủ tục hành chính với lý do lãnh đạo bận họp; một số cán bộ, công chức có thái độ giao tiếp thiếu hòa nhã, thân thiện với người dân...Chính vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện vai trò tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính; báo cáo trung thực kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tất cả hồ sơ phải được cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử, không để xảy ra trường hợp hồ sơ giải quyết đúng hạn thì cập nhật, hồ sơ giải quyết trễ hạn thì không.

Quán triệt để mỗi cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, nhất là đối với quy định về thực hiện “4 xin, 4 luôn” trong giao tiếp với người dân: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

Thực hiện tuyên truyền khẩu hiệu “4 xin, 4 luôn” tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã để mỗi cán bộ, công chức, viên chức tự nhận thức và có cách ứng xử đúng mực đối với tổ chức, cá nhân đến giao dịch thủ tục hành chính.

Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị; tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xử lý các trường hợp vi phạm hoặc chấp hành không nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính.

 

Nguyệt Thanh

Các tin khác

 • (24/09/2020)
 • (23/09/2020)
 • (18/09/2020)
 • (18/09/2020)
 • (16/09/2020)
 • (16/09/2020)
 • (15/09/2020)
 • (09/09/2020)
 • (08/09/2020)
 • (04/09/2020)
 • Trang đầu 12345678910... Trang cuối

Tin vắn