Tin vắn

Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid – 19 tỉnh đề nghị thực hiện chặt chẽ việc rà soát, quản lý, giám sát đối với những trường hợp về từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và vùng có dịch.

04/08/2020 02:16
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn