Thơ của Bác

Nén hương nhớ Bác

23/12/2016 08:46:20 AM
Màu chữ Cỡ chữ


I. Hai chị em

Bà Thanh ra thǎm Bác Hồ tại Bắc Bộ Phủ.
Chị đến thǎm em là Chủ Tịch
Cho em thân thiết một bu gà.
Chị em bǎm bốn nǎm xa cách
Chuyện nước, tình quê: "Chị đó a?"

II. Bàn việc nước

Bác Hồ dặn cụ Huỳnh Thúc Kháng đêm trước hôm Bác đi Paris hồi tháng 5-1946
"Tôi đi, cụ chớ lo chi cả.
Quyền nước, lòng dân: cụ ở nhà"
Hai chén trà khuya sương nhẹ tỏa
Một câu "bất biến" dặn phòng xa.


Huy Cận  (1973)

 

Các tin khác

 • (27/10/2019)
 • (03/01/2017)
 • (28/12/2016)
 • (20/12/2016)
 • (15/12/2016)
 • (06/12/2016)
 • (02/12/2016)
 • (29/11/2016)
 • (29/11/2016)
 • (02/09/2016)
 • Trang đầu 1234567 Trang cuối