Thơ của Bác

Bác vẫn còn đây

28/12/2016 09:17:53 AM
Màu chữ Cỡ chữ

 

 

Chớ để quân thù nghe ta khóc, ơi em

Vết thương phải thành sẹo ngay đi mà đánh giặc
Đã đau rồi đừng khóc để đau thêm
Ta còn cả đời ta mà khóc Bác
 

Bom Mỹ nguỵ tranh thủ phút này để tấn công ta
Pháo đài máu với những bom bảy tấn
Nguyện thương đau không thành tiếng khóc òa
Ta đau đấy nhưng giết thù, ta vẫn sẵn
 

Ta có nước mắt thương đau nhưng ta còn có lửa thương đau
Giặc nếm cái chết lúc ta cười, cho chúng nếm thêm ngày ta khóc
Hễ đau nhiều thì dao chém lại càng sâu
Xuất kích lớn là giữa ngày tang tóc
 

Hai mươi năm trôi phút giây nào Bác không nghĩ đến miền Nam?
Miền Nam "máu trong máu" và "thịt trong thịt" Bác.

 

Chế Lan Viên

Các tin khác

 • (27/10/2019)
 • (03/01/2017)
 • (23/12/2016)
 • (20/12/2016)
 • (15/12/2016)
 • (06/12/2016)
 • (02/12/2016)
 • (29/11/2016)
 • (29/11/2016)
 • (02/09/2016)
 • Trang đầu 1234567 Trang cuối