Thơ của Bác

Tức cảnh Pác Bó

27/10/2019 08:32:41 AM
Màu chữ Cỡ chữ


Sáng ra bờ suối, tối vào hang,
Cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng.
Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng,
Cuộc đời cách mạng thật là sang.

Hồ Chí Minh
Tháng 2 năm 1941.
 

Các tin khác

 • (03/01/2017)
 • (28/12/2016)
 • (23/12/2016)
 • (20/12/2016)
 • (15/12/2016)
 • (06/12/2016)
 • (02/12/2016)
 • (29/11/2016)
 • (29/11/2016)
 • (02/09/2016)
 • Trang đầu 1234567 Trang cuối