Thông tin - Sự kiện

Ký kết chương trình hợp tác giữa tỉnh Cà Mau với tỉnh Ninh Bình

31/12/2016 02:20:35 PM
Màu chữ Cỡ chữ


Sáng ngày 31/12/2016, tại tỉnh Cà Mau, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Đinh Văn Điến; Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình Trần Hồng Quảng cùng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Phạm Bạch Đằng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải; Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện chủ trì lễ ký kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Cà Mau với tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017 - 2020.
 


Nghi thức ký kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Cà Mau với tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017 – 2020.


Chương trình ký kết hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Cà Mau với tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017 – 2020 gồm các lĩnh vực: đầu tư và phát triển kinh tế; văn hóa, giáo dục, văn học nghệ thuật, du lịch và an sinh xã hội. Với mục tiêu: củng cố, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, giúp nhau phát triển giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 tỉnh trong giai đoạn mới. Tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng và nghĩa tình gắn bó giữa 2 địa phương cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.
 


Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh (bên phải) tặng bức tranh cho tỉnh Cà Mau.


Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh: trong kháng chiến, Đảng bộ và nhân dân Ninh Bình đã dành cho Cà Mau sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa với tinh thần “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”. Sự đóng góp của quân và dân Ninh Bình đã góp phần quan trọng vào sự thắng lợi, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ngày nay, nhiều người con quê hương Ninh Bình đang nắm giữ những vị trí lãnh đạo chủ chốt trong các cơ quan Đảng, chính quyền của tỉnh Cà Mau và nhiều cộng đồng dân cư gốc Ninh Bình đang có cuộc sống khá, giàu, là những tấm gương trong lao động, sản xuất, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh Cà Mau. Điều kiện tự nhiên giữa 2 tỉnh Cà Mau và Ninh Bình có nhiều nét tương đồng như rừng, biển, đồng bằng… Hôm nay, 2 tỉnh Cà Mau và Ninh Bình tiến hành ký kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2017 – 2020. Đây là cơ sở để các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể nhằm khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 2 tỉnh nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Ngọc Hân

Các tin khác

 • (01/01/2017)
 • (01/01/2017)
 • (31/12/2016)
 • (31/12/2016)
 • (31/12/2016)
 • (31/12/2016)
 • (31/12/2016)
 • (31/12/2016)
 • (31/12/2016)
 • (31/12/2016)
 • Trang đầu 123456 Trang cuối