Thông tin - Sự kiện

Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách

25/07/2012 08:24:20 AM
Màu chữ Cỡ chữ


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tiến Dũng (bìa trái) tặng quà cho gia đình Liệt sĩ Nguyễn Thị Di.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi và tặng quà cho Mẹ VNAH Danh Thị Phi.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tiến Dũng ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh và đóng góp to lớn của các gia đình Liệt sĩ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; đồng thời, động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước, tích cực góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Kim Nhiên

Các tin khác

  • (27/07/2012)
  • (27/07/2012)
  • (26/07/2012)
  • (26/07/2012)
  • (25/07/2012)
  • (20/07/2012)
  • (20/07/2012)
  • (18/07/2012)
  • Trang đầu 1 Trang cuối