Thông tin sự kiện

Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2022

13/10/2022 04:17:09 PM
Màu chữ Cỡ chữ

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thành phố Cà Mau về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2022.
 

Tập trung giải quyết tốt việc làm và đẩy mạnh tuyên truyền những thông tin có liên quan đến hoạt động mua bán người, tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép đến người người lao động.
 

Theo đó, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo 138 cấp tỉnh; Ban Chỉ đạo 138 cấp huyện tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Quyết định số 473 ngày 11/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành “Kế hoạch triển khai, thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Cà Mau; kế hoạch số 09 ngày 14/02/2022 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cà Mau; kế hoạch số 08 ngày 14/02/2022 về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Bên cạnh đó, tập trung thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội, nhất là công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động mua bán người, tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia công tác phòng, chống mua bán người; trong đó, cần chú ý phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã hội ở cơ sở. Chủ động nắm chắt tình hình hoạt động tội phạm mua bán người và các diễn biến trong nội bộ nhân dân, kịp thời phát hiện, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người để tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền chỉ đạo và có giải pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả. Tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm liên quan đến mua bán người, tổ chức cho người ra nước ngoài trái phép.

Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án mua bán người, tổ chức cho người Việt Nam đi nước ngoài trái phép. Tập trung giải quyết tốt vấn đề an sinh xã hội, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, tạo điều kiện vay vốn để sản xuất, kinh doanh cho người dân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có việc làm ổn định, để người dân an tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế. Thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình có liên quan đến hoạt động mua bán người, tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép (nhất là việc đưa người sang Camphuchia trái phép để lao động) để chủ động các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý.

Nguyệt Thanh

Các tin khác

  • (08/08/2023)
  • (19/07/2023)
  • (18/07/2023)
  • (30/06/2023)
  • (21/02/2023)
  • (11/10/2022)
  • (07/07/2022)
  • (14/02/2022)
  • (21/07/2021)
  • (25/06/2021)
  • Trang đầu 1234 Trang cuối