Văn bản tỉnh khen thưởng

Quyết định số 1119/QĐ-UBND Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 48 cá nhân thuộc các đơn vị của tỉnh Cà Mau có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2018 đến năm 2020

22/06/2021 01:33:35 PM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác