Điều kiện kinh tế - Xã hội

Thủy sản

15/08/2022 10:59:59 AM
Màu chữ Cỡ chữ

Thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Cà Mau và trở thành tỉnh dẫn đầu cả nước về nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu thủy sản trong nhiều năm.
 Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh của người dân huyện Đầm Dơi.


Tổng sản lượng thủy sản năm 2021 ước đạt 613.700 tấn, đạt 99% so kế hoạch, tăng 3,6% so cùng kỳ. Trong đó, có 218.400 tấn tôm, đạt 97,1% so kế hoạch, tăng 4% so cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2021 đạt 1.028 triệu USD.

Diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2021 đạt 302.635 ha, riêng nuôi tôm đạt 279.648 ha, với nhiều loại hình nuôi như: Nuôi thâm canh, siêu thâm canh, quảng canh, quảng canh cải tiến, tôm - lúa, tôm - rừng, nuôi tôm kết hợp với các đối tượng khác như: Cua, sò huyết…; đối tượng nuôi chủ yếu tôm tôm sú, tôm thẻ. Tron đó, diện tích tôm quảng canh kết hợp toàn tỉnh trên 109.295 ha. Diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến 162.425 ha, vượt 1,52% so kế hoạch, tăng 6,82% so cùng kỳ. Nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh trên 7.927 ha/11.555 hộ, đạt 90,08% kế hoạch, bằng 92,92% so cùng kỳ; trong đó, nuôi tôm siêu thâm canh trên 3.682 ha/3.712 hộ nuôi, vượt 15,08% so kế hoạch, tăng 25,16% so cùng kỳ, năng suất nuôi đạt từ 40 - 50 tấn/ha/vụ (tính trên diện tích mặt nước ao nuôi); nuôi tôm thâm canh trên 4.244 ha/7.843 hộ, năng suất trung bình 5 tấn/ha/năm (tôm sú) và 8 tấn/ha/năm (tôm thẻ chân trắng).
 Toàn tỉnh có trên 30 doanh nghiệp với 38 nhà máy chế biến xuất khẩu tôm được trang bị công nghệ tiên tiến, hiện đại; công suất chế biến trên 250.000 tấn tôm nguyên liệu/năm.


Năm 2021, sản lượng nuôi trồng thủy sản 383.700 tấn, đạt 98,4% so kế hoạch, tăng 8,1% so cùng kỳ; trong đó, sản lượng tôm nuôi tôm đạt 208.400 tấn, đạt 96,9% so kế hoạch, tăng 4,1% so cùng kỳ. Sản lượng khai thác thủy sản 230.000 tấn, đạt 100% so kế hoạch, bằng 96,8% so cùng kỳ.

Toàn tỉnh có tổng số 3.929 tàu cá đăng ký với tổng công suất 613.898KW; đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đạt 100%.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 523 cơ sở sản xuất tôm giống và trên 300 cơ sở ương dưỡng tôm giống. Hầu hết, các cơ sở sản xuất, ương dưỡng tôm giống tỉnh Cà Mau có quy mô nhỏ. Sản lượng tôm giống sản xuất hàng năm khoảng 12 tỷ con, đáp ứng 50% nhu cầu của người nuôi; đến nay chất lượng tôm giống đã được nâng lên trên 60%, điều này giúp cho người nuôi đạt hiệu quả khá tốt, góp phần nâng cao hiệu quả nghề nuôi tôm trong tỉnh.

 


Tàu khai thác thủy sản neo đậu ở cửa biển Sông Đốc, thuộc thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời.


Sản xuất thủy sản đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cho tỉnh nhà, góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất cho nông dân ở các vùng ven biển và nông thôn, cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu, góp phần đem lại cho tỉnh mỗi năm hàng trăm triệu đô la, đưa Cà Mau trở thành tỉnh có kim ngạch xuất khẩu thủy sản cao nhất nước và nâng cao nguồn thu ngoại tệ cho nước nhà.

NT

Các tin khác

  • (15/08/2022)
  • (14/08/2022)
  • (26/10/2019)
  • (25/10/2019)
  • (24/10/2019)
  • (24/10/2019)
  • (24/10/2019)
  • (24/10/2019)
  • Trang đầu 1 Trang cuối