Điều kiện tự nhiên

Kênh - Rạch - Đầm

01/12/2013 01:08:00 AM
Màu chữ Cỡ chữ

 

Đầm nuôi tôm ven biển.       Ảnh: Quang Minh.


Cà Mau có nhiều kênh rạch lớn nhỏ, đan xen nhau như kênh xáng Quản Lộ - Phụng Hiệp, Cà Mau - Bạc Liêu, Chợ Hội - Huyện Sử, kênh Chắc Băng, Bà Kẹo, Đội Cường, Biện Nhị...

Rạch có rất nhiều như: Rạch Sau, Lung Lắm, Bà Bường, Bà Thanh, Bà Kẹo, Bà Đặng, Ông Do, Ông Tình, Ông Định, Ông Đơn, Rạch Lùm, Rạch Cui, Rạch Ráng, Rạch Dinh, Rạch Tệt, Rạch Đền... Ở Cà Mau có nhiều đầm, trong đó nổi bật nhất là đầm Bà Tường (còn gọi là Đầm Thị Tường). Đây là đầm lớn nhất và là một thắng cảnh ở Cà Mau. Đầm chia làm 3 phần: Đầm Trên, Đầm Giữa, Đầm Dưới. Khoảng cách giữa 2 bờ nơi rộng nhất khoảng 2 km. Chiều dài 7 km. Đầm Thị Tường cạn, có nhiều tôm, cá và là nơi du lịch sinh thái hấp dẫn.

Các tin khác

  • (06/10/2022)
  • (06/10/2022)
  • (05/10/2022)
  • (05/10/2022)
  • (04/10/2022)
  • (24/10/2019)
  • (01/12/2013)
  • (01/12/2013)
  • (01/09/2008)
  • Trang đầu 1 Trang cuối