Giới thiệu chung

Dân số, lao động năm 2004

24/10/2019 02:18:30 PM
Màu chữ Cỡ chữ

 

Mật độ dân số trung bình của tỉnh Cà Mau là 230 người/km2, thấp hơn mật độ dân số trung bình cả nước và các tỉnh trong khu vực. Tốc độ tăng dân số trung bình 1,6%/năm; tỷ lệ nữ giới chiếm 50,9% dân số. Thành phố Cà Mau có mật độ dân số cao nhất, với 797 người/km2, kế đến là huyện Cái Nước 357 người/km2 và Trần Văn Thời 273 người/km2; mật độ dân cư thấp là huyện U Minh 120 người/km2 và Ngọc Hiển 109 người/km2. Dân số đô thị toàn tỉnh hiện nay là 20%; trong đó thành phố Cà Mau có tỷ lệ dân đô thị 65%. 
 
Số người trong độ tuổi lao động là 730.000 người, chiếm 60% dân số; trong đó lực lượng lao động (LLLĐ) hoạt động trong nền kinh tế có 610.000 người, chiếm 50,83% dân số và chiếm 83,56% lao động trong độ tuổi. Lao động giản đơn chiếm 82% lực lượng lao động. 
 
Chất lượng lao động của tỉnh xét theo học vấn và chuyên môn kỹ thuật còn thấp. Số lao động được đào tạo và lao động có tay nghề, kỹ thuật khoảng 110.000 người, chiếm 18 % so với lực lượng lao động; trong đó sơ cấp, học nghề 30.000 người; trung học chuyên nghiệp 15.000 người; cao đẳng, đại học, trên đại học 6.500 người, còn lại là lao động có kỹ thuật, tay nghề. Tỷ lệ lao động ở khu vực I: 74%; khu vực II: 11% và khu vực III: 15%.
A.U

Các tin khác

  • (24/10/2019)
  • (24/10/2019)
  • (24/10/2019)
  • (24/10/2019)
  • (01/09/2008)
  • (01/09/2008)
  • (01/09/2008)
  • (01/09/2008)
  • Trang đầu 1 Trang cuối