Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định xếp hạng Đình An Trạch (Tân Trạch), ấp Xóm Chùa, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau là di tích lịch sử cấp tỉnh.

31/01/2023 09:16:15 AM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn