Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai các giải pháp ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

08/06/2023 02:26:02 PM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn