Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương không khuyến khích, mời gọi đầu tư nhà máy điện sinh khối mà nguyên nhân gây phát thải khí nhà kính.

01/06/2023 08:31:38 AM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn