Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong triển khai thực hiện Đề án 06.

08/06/2023 02:30:45 PM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn