Tin vắn

Sự kiện ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2023 được tổ chức trong 2 ngày 9 và 10/10, với chủ đề “khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”.

02/10/2023 09:22:36 AM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn