Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau đến năm 2025.

29/05/2023 03:17:25 PM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn