Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

01/06/2023 08:33:48 AM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn