Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện sắp xếp, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

02/10/2023 09:18:58 AM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn