Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở và triển khai nhân rộng mô hình “Tổ hòa giải ở cơ sở 5 tốt”.

31/01/2023 09:10:10 AM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn