Tin vắn

Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân vừa được Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

08/06/2023 02:29:50 PM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn