Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành kế hoạch lập Đề án xây dựng thành phố Cà Mau thành trung tâm tổng hợp, chuyên ngành.

02/10/2023 09:21:48 AM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn