Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật.

31/01/2023 09:11:28 AM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn