Tin vắn

UBND tỉnh vừa có quyết định ban hành Bộ tiêu chí ấp đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2023 – 2025.

08/06/2023 02:28:54 PM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn