Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh.

28/09/2023 08:59:52 AM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn