Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm quy định về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

29/05/2023 03:21:06 PM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn