Tin vắn

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam diễn ra từ ngày 01 - 08/6/2023, với chủ đề “Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo”.

05/06/2023 08:44:19 AM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn