Thông tin sự kiện

Phân bổ vắc xin phòng Covid-19 đợt 55

21/11/2022 04:39:44 PM

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành quyết định về việc phân bổ vắc xin phòng Covid-19 đợt 55 trên địa bàn tỉnh.
 

Thời gian thực hiện hoàn thành số lượng vắc xin phân bổ đợt 55 trước ngày 30/11/2022.
 

Số lượng vắc xin phân bổ đợt 55 là 11.700 liều vắc xin Pfizer, hạn sử dụng ngày 30/11/2022. Đối tượng tiêm gồm: Tiêm mũi 1, mũi 2, mũi 3, mũi 4 cho tất cả người từ 12 tuổi trở lên, đủ điều kiện theo hướng dẫn cùa ngành Y tế. Riêng người từ 12 - 17 tuổi thực hiện tiêm mũi 3 theo quy định Công văn số 3896/BYT-DP ngày 22/7/2022 của Bộ Y tế.

Giám đốc Sở Y tế được giao tiếp nhận, bảo quản, phân bổ, điều phối số liều vắc xin cấp cho các đơn vị các huyện, thành phố Cà Mau, hướng dẫn Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố Cà Mau, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đúng quy trình, an toàn tiêm chủng, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, quản lý đối tượng sau tiêm. Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Nhận số liều vắc xin từ Kho May Thành phố Hồ Chí Minh, tổng hợp báo cáo hàng ngày; khi các địa phương tiêm gần hết vắc xin, rà soát điều phối vắc xin giữa các huyện, thành phố Cà Mau, các đơn vị được giao tiêm vắc xin đảm bảo tiêm nhanh nhất, an toàn, đạt tỷ lệ bao phủ vắc xin cao nhất. Chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; Trạm Y tế xã, phường, thị trấn nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ Nhân dân, triển khai ngay khi có vắc xin được phân bổ. Tổng hợp báo cáo hàng ngày, nếu đơn vị nào có biểu hiện lơ là, không sâu sát, quyết liệt trong công tác tiêm chủng thì tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm hoặc kỷ luật khi cần thiết.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau triển khai kế hoạch tiêm vắc xin theo quy định. Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn đảm bảo mọi người dân có nhu cầu tiêm phải tổ chức tiêm; rà soát, vận động người dân trên địa bàn đủ điều kiện tiêm vắc xin, đảm bảo tỷ lệ người tiêm vắc xin cao nhất, sớm tiếp tục truyền thông về lợi ích tiêm vắc xin mũi 3, mũi 4; người từ 12 - 17 tuổi tiêm mũi 3; người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 3, mũi 4; phối hợp với sở, ngành liên quan thống nhất nội dung truyền thông trong thời điểm hiện tại. Chỉ đạo Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn nâng cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm; nếu đơn vị nào có biểu hiện lơ là, không sâu sát, quyết liệt trong công tác tiêm chủng thì tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm hoặc kỷ luật khi cần thiết.

NT

Các tin khác

 • (06/01/2023)
 • (08/12/2022)
 • (07/12/2022)
 • (30/11/2022)
 • (29/11/2022)
 • (09/11/2022)
 • (08/11/2022)
 • (07/11/2022)
 • (03/10/2022)
 • (27/09/2022)
 • Trang đầu 12345678910... Trang cuối

Tin vắn