Thông tin sự kiện

Triển khai kế hoạch phối hợp tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục

30/11/2022 02:29:29 PM

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành phố Cà Mau triển khai kế hoạch phối hợp tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục theo nội dung kế hoạch số 1557/KH-BYT-BGDĐT ngày 18/11/2022 của Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo (kế hoạch số 1557) ban hành.
 

Tổ chức rà soát, lập danh sách để tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em mầm non, học sinh an toàn, khoa học và đảm bảo tiến độ.
 

Theo mục tiêu của kế hoạch số 1557 ngày 18/11/2022 của Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra: Tối thiểu 80% trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi trong các cơ sở giáo dục thuộc đối tượng chỉ định được tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3; tối thiểu 80% trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong các cơ sở giáo dục thuộc đối tượng chỉ định được tiêm đủ 02 liều vắc xin phòng Covid-19.

Để thực hiện đạt mục tiêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế; UBND các huyện, thành phố Cà Mau và các đơn vị có liên quan tổ chức rà soát, lập danh sách trẻ em mầm non, học sinh thuộc độ tuổi tiêm chủng chưa tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ để tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em mầm non, học sinh an toàn, khoa học và đảm bảo tiến độ theo nội dung kế hoạch số 1557 ngày 18/11/2022 của Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

NT

Các tin khác

 • (06/01/2023)
 • (08/12/2022)
 • (07/12/2022)
 • (29/11/2022)
 • (21/11/2022)
 • (09/11/2022)
 • (08/11/2022)
 • (07/11/2022)
 • (03/10/2022)
 • (27/09/2022)
 • Trang đầu 12345678910... Trang cuối

Tin vắn