• Trong bối cảnh bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cụm từ “công nghệ số” được nhắc đến rất nhiều và trở nên khá phổ biến. Tuy nhiên, để hiểu và nắm bắt được công nghệ số lại là điều không thể dễ dàng thực hiện trong một sớm, một chiều mà cần có thời gian và sự đổi mới tư duy trong mỗi người. Để đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân, thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, phát huy vai trò các Tổ công nghệ số cộng đồng, giúp người dân từng bước tiếp cận với công nghệ số một cách thuận tiện, dễ dàng.


 • Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Sở Tư pháp; UBND các huyện, thành phố Cà Mau nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở và triển khai nhân rộng mô hình “Tổ hòa giải ở cơ sở 5 tốt” trên địa bàn tỉnh.


 • Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.


 • Chiều ngày 17/01/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân để xem xét, giải quyết yêu cầu khiếu nại tố cáo của một số hộ dân ấp 2 và ấp 14 thuộc xã Khánh Hòa, huyện U Minh.
   


 • Kể từ ngày 01/01/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã chính thức hết giá trị sử dụng theo quy định tại Điều 38 Luật Cư trú năm 2020. Với việc bỏ sổ hộ khẩu, các cơ quan chức năng sẽ quản lý thông tin công dân bằng dữ liệu điện tử trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được tích hợp trên căn cước công dân gắn chíp. Tổ Công tác Đề án triển khai 06 tỉnh Cà Mau đã có hướng dẫn cụ thể có 07 phương thức để khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ căn cước công dân gắn chíp hoặc trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. 
   


 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau vừa có công văn đề nghị Báo Cà Mau, Đài Phát thanh - Truyền hình, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau tăng cường triển khai, tuyên truyền phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên mạng xã hội, mạng viễn thông theo nội dung Công văn số 22, ngày 09/01/2023 của Cục Thông tin cơ sở Bộ Thông tin và Truyền thông.
   

 • Ngày 30/12/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 82/2022/TT-BTC quy định nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.


 • Ngày 28 tháng 12 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 22/2022/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập.
   

 • Ngày 19/01/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 04/2023/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.


 • Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 20/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022 hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân.
   


 • Ngày 03/01/2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
   


 • Ngày 30/12/2022, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 12/2022/TT-BNV hướng dẫn vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Tin vắn

Thông tin về cải cách hành chính;thongtinvecaicachhanhchinh

Display portlet menu
end portlet menu bar


Kể từ ngày 01/01/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã chính thức hết giá trị sử dụng theo quy định tại Điều 38 Luật Cư trú năm 2020. Với việc bỏ sổ hộ khẩu, các cơ quan chức năng sẽ quản lý thông tin công dân bằng dữ liệu điện tử trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được tích hợp trên căn cước công dân gắn chíp. Tổ Công tác Đề án triển khai 06 tỉnh Cà Mau đã có hướng dẫn cụ thể có 07 phương thức để khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ căn cước công dân gắn chíp hoặc trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. 
 


 • UBND tỉnh vừa có quyết định ban hành quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.
   


 • Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).


 • Chiều ngày 15/12/2022, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ do Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ Nguyễn Trọng Thừa làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh Cà Mau kiểm tra về tình hình thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt tiếp và làm việc với đoàn.


 • UBND tỉnh vừa có quyết định ban hành quy chế phối hợp trong một số hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh (quy chế).