Thông tin - Sự kiện;gioithieu.vstp.ttsk

Display portlet menu
end portlet menu bar


Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường quản lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 6433/CT-BNN ngày 13/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


  • Ban Tổ chức các cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” trên địa bàn tỉnh Cà Mau vừa có công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm phối hợp phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và an toàn thực phẩm” năm 2023 (cuộc thi).


  • Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn thống nhất kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và bảo đảm an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau (kế hoạch) do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng.


  • Chiều ngày 14/9/2023, Đoàn kiểm tra liên ngành của Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh Cà Mau tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh phục vụ Tết Trung thu năm 2023 trên địa bàn thành phố Cà Mau.


  • Trưởng Ban Chỉ đạo Liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2023.

    Văn bản của Tỉnh;gioithieu.vstp.vbtinh

    Display portlet menu
    end portlet menu bar