Thông tin sự kiện; thongtinsukiencovid

Display portlet menu
end portlet menu bar


Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành phố Cà Mau triển khai kế hoạch phối hợp tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục theo nội dung kế hoạch số 1557/KH-BYT-BGDĐT ngày 18/11/2022 của Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo (kế hoạch số 1557) ban hành.


  • Văn phòng UBND tỉnh vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo tinh thần Công văn số 6860/BYT-DP ngày 28/11/2022 của Bộ Y tế.


  • Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành quyết định về việc phân bổ vắc xin phòng Covid-19 đợt 55 trên địa bàn tỉnh.


  • Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành quyết định về việc phân bổ vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em đợt 54 trên địa bàn tỉnh.
     


  • Đại dịch Covid-19 không chỉ cướp đi mạng sống của rất nhiều người mà hậu quả của nó để lại cũng vô cùng to lớn. Trong đó, đau lòng nhất là nhiều em nhỏ chịu cảnh mất đi những người thân yêu nhất của mình. Trước tình hình đó, chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động đã lan tỏa tình yêu thương của cộng đồng và xã hội chung tay bù đắp lại 1 phần mất mát mà các em phải gánh chịu.