Thông tin sự kiện; thongtinsukiencovid

Display portlet menu
end portlet menu bar


Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định phân bổ vắc xin Covid-19 đợt 57 trên địa bàn tỉnh.


  • Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh và các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh tiếp cận được chính sách hỗ trợ lãi suất từ nguồn ngân sách nhà nước theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Qua đó, góp phần giúp doanh nghiệp khôi phục, đẩy nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


  • Chủ tịch UBND tỉnh cừa có công văn chỉ đạo Sở Tài chính; Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành phố Cà Mau triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo tinh thần Quyết định số 24/2022/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tuông Chính phủ (Quyết định số 24).


  • Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành phố Cà Mau triển khai kế hoạch phối hợp tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục theo nội dung kế hoạch số 1557/KH-BYT-BGDĐT ngày 18/11/2022 của Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo (kế hoạch số 1557) ban hành.


  • Văn phòng UBND tỉnh vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo tinh thần Công văn số 6860/BYT-DP ngày 28/11/2022 của Bộ Y tế.