Thông tin - Sự kiện;cchc_ttks

Display portlet menu
end portlet menu bar


Kể từ ngày 01/01/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã chính thức hết giá trị sử dụng theo quy định tại Điều 38 Luật Cư trú năm 2020. Với việc bỏ sổ hộ khẩu, các cơ quan chức năng sẽ quản lý thông tin công dân bằng dữ liệu điện tử trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được tích hợp trên căn cước công dân gắn chíp. Tổ Công tác Đề án triển khai 06 tỉnh Cà Mau đã có hướng dẫn cụ thể có 07 phương thức để khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ căn cước công dân gắn chíp hoặc trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. 
 


  • UBND tỉnh vừa có quyết định ban hành quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.
     


  • Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).


  • Chiều ngày 15/12/2022, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ do Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ Nguyễn Trọng Thừa làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh Cà Mau kiểm tra về tình hình thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt tiếp và làm việc với đoàn.


  • UBND tỉnh vừa có quyết định ban hành quy chế phối hợp trong một số hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh (quy chế).