Tiểu phẩm Audio spot về công tác dân tộc

15/01/2022 10:44
Màu chữ Cỡ chữ
 

1. Già làng nói phải thì nghe thôi

 

2. Muốn đi xuất khẩu lao động

 

3. Đầu tư cho con học để có nghề

 

4. Kết hôn sớm...dễ mất hạnh phúc

 

5. Bình chọn hộ nghèo

 

6. Phải biết đầu tư đúng chỗ

 

7.Bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống

 

8. Bệnh viện, trạm y tế là để phục vụ bà con

 

9. Không qua biên giới trái pháp luật

 

10. Làm đường lên nương chung sức chung long

 

11. Nhà nước đầu tư bà con phải thay đổi

 

12.Trồng cây thuốc trong rừng

 

13. Bản Thái Chuyển hướng  du lịch

 

14. Giữ nguồn gen quý

 

15. Người đi tiên phong trong chuyển đổi cây trồng

 

16. Vay vốn  bàn phương án làm ăn

 

17. Giữ văn hoá để phát triển du lịch

Tin vắn