Thông tin - Sự kiện;gioithieu.vstp.ttsk

Display portlet menu
end portlet menu bar


Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Y tế; Sở Công Thương; Sở Thông tin và Truyền Thông; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Cục Quản lý thị trường tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau xây dựng vùng an toàn dịch bệnh và xử lý vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm theo tinh thần Công điện số 426/CĐ-TTg ngày 18/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 3169/TB-BNN-VP ngày 17/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


 • Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công Thương; Sở Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Cục Quản lý thị trường tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau ngăn chặn vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm theo tinh thần Công văn số 2742/BNN-TY ngày 04/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
   


 • Ngày 13/4/2023, Đoàn cán bộ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành làm Trưởng đoàn đã thực hiện việc giám sát công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm năm 2022 trên địa bàn huyện Năm Căn.
   


 • Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 với chủ đề “Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.

 • Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn đồng ý cho Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

  Văn bản của Tỉnh;gioithieu.vstp.vbtinh

  Display portlet menu
  end portlet menu bar